Nadmierne jedzenie pod wpływem negatywnych emocji

Emocje to bardzo ważny element życia. Emocje można określić jako krótką, intensywną fizjologiczną i psychiczną reakcję skoncentrowaną na dany bodziec.
Zostaliśmy nimi tak hojnie obdarzeni, że łatwo się w nich pogubić. 

Badania pokazują, że osoby jedzące pod wpływem emocji spożywają większą ilość słodyczy oraz produktów bogatych w tłuszcz. Słodycze są produktami, które ze względu na zawartość cukru i tłuszczów, charakteryzują się bardzo dużą ilością kalorii. Stres przyspiesza rozpad serotoniny. Dlatego  zwiększa się zapotrzebowanie na węglowodany. 

Węglowodany aktywują wydzielanie insuliny, która stymuluje mózg do wytwarzania tryptofanu, będącego prekursorem serotoniny.  Działanie serotoniny powoduje, że ludzie czują się spokojniejsi i senni, przestają myśleć o stresie. Jednym z pokarmów kojarzonych z możliwością regulacji stanu afektywnego jest czekolada. Zjadając czekoladę, zapewniamy wydzielanie serotoniny, która zmniejsza odczuwanie stresu. Jest to niestety chwilowe, trwa ok 3 godzin. Po tym czasie następuje jej spadek i ponowna ochota na słodkie pokarmy

W 2016 roku wykonano badanie ankietowe wśród 207 studentów lubelskich uczelni (122 kobiet i 85 mężczyzn). Kwestionariusz zawierał 14 pytań zamkniętych (jedno- lub wielokrotnego wyboru) oraz 5 otwartych.

Motywacja do jedzenia jest najsilniejsza w momencie doznania negatywnych emocji. Z badania wynikało, że na pobudzenie apetytu u kobiet najczęściej działało uczucie znudzenia i smutku, natomiast na zwiększony apetyt u mężczyzn, większą aktywność fizyczną oraz sięganie po alkohol – jedynie uczucie znudzenia. Uczucie złości i strachu u kobiet powodowało hipofagię, natomiast u mężczyzn jedynie uczucie złości. Wpływ czynników stresogennych na odżywianie

Z kolei z innego badania, przeprowadzonego w 2013 roku, wynika, że kobiety, które przejawiają niższe poczucie własnej wartości, są mniej otwarte na nowe doświadczenia, mają większe skłonności objadania się. 

Według badań Dallmana z 2003 i Machta i Muellera z 2007 roku, spożycie smacznej żywności może poprawiać nastrój u ludzi. Efekty te są prawdopodobnie związane ze stymulacją mózgowych układów nagrody, które znajdują się w korze oczodołowej-czołowej i w ciale migdałowatym, gdzie kodowane są informacje związane z nagrodą z pożywienia. Podobne systemy mózgowe i wspólne reakcje adaptacyjne są wyzwalane w odpowiedzi na spożycie zarówno smacznej żywności, jak i uzależniających narkotyków.

W kolejnym artykule pojawi się kilka rad, jak w inny sposób reagować na pojawienie sie pozytywnych czy negatywnych emocji.

Piśmiennictwo

  •  dr hab. n. społ. Anna Brytek-Matera,  Psychodietetyka, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020
  • Kaja Kozłowska, Aleksandra Śnieżek, Anna Winiarska-Mieczan , Elżbieta Rusinek-Prystupa ,Małgorzata Kwiecień, Wpływ czynników stresogennych na odżywianie, Probl Hig Emidemiol 2017,98(1): 57-62
  • Jolanta Chanduszko-Salska, Psychologiczne uwarunkowania nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem . Psychiatria 2013;10(1):1-8
  • Paul J Kenny, Reward mechanisms in obesity: new insights and future directions, 2011 Feb 24;69(4):664-79. doi: 10.1016/j.neuron.2011.02.016